Körjegyzőség Nyomtatás
Írta: Administrator   
2009. november 14. szombat, 23:29

A Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2013. február 28-i dátummal, jogutód létrehozásával megszünt!

 

           A jogutód:

             Katymári Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                                                                                                            

Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
Alapítása: 1998. január 1.  -  2013. február 28.

A Körjegyzőség önálló jogi személy. Egy a gazdálkodáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátására a szervezeten belül Elkülönített gazdasági szervezet működik.

A Körjegyzőség feladatai [] (forrás: 5 / 1995. (V.31.) Kt. Sz. .. Rendelet):

A Körjegyzőség tevékenysége a képviselőtestületek, azok bizottságai, a Polgármesterek a települési képviselők munkájának elősegítése.

Szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelettervezeteket, a testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, képviselőtestületek bizottságainak működésével kapcsolatos feladatokat. Nyilvántartja a képviselőtestületek döntéseit, szervezi Azok végrehajtását, ellátja a képviselőtestületek munkájával kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.

Ellátja a törvényben, jogszabályokban, helyi rendeletekben meghatározott feladatokat, előkészítő, szervező, Végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységét folytat.

A Polgármesterek irányítása mellett ellátja és ellenőrzi az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdálkodási operatív feladatait.

A Körjegyzőség részletes, előadókra lebontott feladatait az ügyrendhez csatolt munkaköri leírások tartalmazzák.

A Körjegyzőség működéséhez, fenntartási költségeihez a két település a köztük megkötött Társulási megállapodásban rögzítettek szerint járul hozzá. A Körjegyzőség éves költségvetését, zárszámadását illetve a képviselőtestületek együttes ülése állapítja meg, hagyja jóvá. A Körjegyzőség költségvetése a székhelyközség, Bácsborsód Önkormányzata éves költségvetésének része.

Az önkormányzatok polgármesteri hivatalainak technikai és egyéb eszközei, Berendezési tárgyai leltár szerint kerültek a Körjegyzőség használatába.

Vezetője: Vuity József Körjegyző

Köztisztviselők:

Bácsborsód: 6 fő Főállású,

Katymár: 8 fő Főállású, 1 fő részfoglalkozású 

A Munka Törvénykönyve alapján Bácsborsódon további 1 fő fizikai foglakoztatott.

Az előzőekben leírtak alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok létrehozták közös szervezetüket, a körjegyzőséget, de valójában a hivatali ügyintézés és gazdálkodási feladat ellátása mindkét településnél megmaradt a korábbi hivatali szinten.

 

Módosítás dátuma: 2017. január 14. szombat, 10:13