Elkezdődött a szociális rendszer megújítása –

A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető

    

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től
jelentős mértékben átalakul.    

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen
elválasztásra
kerülnek.
Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások,
vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő
támogatás a jövőben a járásoknál intézhető.

 

 Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellátásokat 2015. március 1-től a
járási hivatalok állapítják meg.

Ezek az ellátások a következőek: 

- aktív korúak ellátása,

- időskorúak járadéka,- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is
a járási hivatalok állapították meg. Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott
személyeknek nyújtott ellátás.Ezen ellátás keretében kétféle támogatás állapítható meg,
a foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A jogszabályi rendelkezések alapján
2015. március 05. napjáig még a települési önkormányzatok fogják folyósítani az aktív korúak
ellátásához kapcsolódó – 2015. február hónapra járó – támogatási összegeket.

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról
már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd. Ezen támogatási összegek
az ügyfelek döntése alapján bankszámlára, vagy lakcímre kerülnek kiutalásra, a támogatások
készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség.

 

A Bácsalmási Járásban az aktív korúak ellátásával kapcsolatos támogatások, így a
foglalkoztatást helyettesítő és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás
a Bácsalmási Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén
(6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 34.) továbbá a Bácsalmási Járási Hivatal 6430 Bácsalmás,
Gr. Teleki u. 4-8. szám alatti irodáiban ügyfélfogadási időben, valamint a járáshoz
tartozó településeken az ügysegédek korábban meghirdetett, már megszokott
ügyfélfogadási idejében intézhető.

 

A helyi önkormányzatok felelőssége a helyi viszonyok ismeretére építve növekszik a helyi közösség
szociális biztonságának
erősítésében, azzal, hogy a jövőben önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek mellett, saját belátásuk szerint az önkormányzatok
  feladata lesz a szociális jellegű segélyek
biztosítása.
Az állam azonban az erre a célra elkülönített keretből támogatást biztosít
azon önkormányzatok
számára, amelyek nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal a feladat kielégítő ellátására.
 
Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz,
amelynek jogosultsági feltételeit, típusait
az önkormányzatok határozhatják meg.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 01-től hatályos változásokkal
kapcsolatos részletes
tájékoztató anyag elérhető a www.bkmkh.hu weboldalunkon.  

                                                                                                                                                                                                                         

 

Betegséglexikon