Gál Jánosné, Treza néni köszöntése 100. születésnapján

 

  A Bácsborsódi Őszi Napfény Integrált Szociális Intézményben lakó Gál Jánosné
             (Treza néni)  2014. október 15-én ünnepelte 100. születésnapját.

            E jeles alkalomból a családja, az önkormányzat és az intézmény
                                    egy kis ünnepséggel készült.

      Az önkormányzat nevében Csomor László polgármester Úr köszöntötte

és adta át az önkormányzat ajándékait, továbbá a  Kormány elismerő oklevelét.
     Az intézmény dolgozói verssel és virággal köszöntötték annak kapcsán is,
                  hogy ugyan ezen időpontban ünnepelte a névnapját is.

Bari József Úr az Intézmény igazgatója átadta számára az életkorához kötődő
                                             jubileumi jutalmat.


   Treza néni 15 éve él az Intézményben, de előtte is településünk lakója volt.

 

       1914-ben egy földművelő családba született egy Madarashoz közel
          fekvő tanyán. Édeapjával a háború miatt csak 4 éves korában
találkozott először. Szüleivel, anyai nagyszüleivel, valamint négy testvérével
                                     katolikus családban nőtt fel.

            

 Az otthonban szabad idejében sokszor imádkozik, gyakran látogatja a kápolnát.

Délelőttönként ima-és vallási jellegű könyvet olvas, megőrizve katolikus vallását, hitét.

                                Szívesen sétál az otthon kertjében!

      Treza néni! Kívánjuk, hogy legyen még része hasonló pillanatokban,
                  melynek megéléséhez jó erőt, és egészséget kívánunk!

                                                                                                                                                     

 

Betegséglexikon