FÖLDHIVATALI TÁJÉKOZTATÓ

A Termőföldről szóló törvény 2013. február 1-től kötelező adatszolgáltatást ír elő a

földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára.

Kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a

"földhasználati azonosító adatközlési adatlap"

használatával tehetnek eleget díjmentesen.

 

2013. január 1-jével a földhasználóknak (tulajdonos, haszonélvező, bérlő, vagyonkezelő)

területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld

- kivéve az erdő művelési ágú területek - használatát

új formanyomtatványon (letölthető: www.foldhivatalok.hu )

be kell jelenteniük a földhivatal felé.

 

Bírsággal sújtja azokat, akik határidőben nem tesznek eleget a bejelentésnek.

Bővebb információ az önkormányzat honlapján és a hirdetőtábláján olvasható.

                                                                                                                                           

 

 

Betegséglexikon